Automatismes

Instal·lació de tota mena de programadors per al funcionament del reg.

Agronic App

Monitoratge de regs automatitzats a través del smartphone.

Agronic App és una aplicació per a telèfons mòbils intel·ligents o Smartphone que permet gestionar, en temps real, el reg i la fertilització de les finques on estigui instal·lat un programador Agronic. L’aplicació està disponible per a Iphone, Ipad i Ipod. Permet emetre ordres manuals directes a programadors, sectors concrets o parcel·les, així com la modificació en el reg, fertilitzants…

Característiques de Agronic App

Gran facilitat d’ús, amb un entorn amigable

Connexió permanent amb les diferents parcel·les, amb visió global de totes elles

Disposa d’una gestió de parcel·les, amb consulta de l’estat dels regs, així com un històric d’anomalies.

Permet emetre ordres manuals directes a programadors, sectors concrets o parcel·les, així com la modificació en el reg, fertilitzants…

Visió per llistes o mapes. Cada parcel·la se li poden assignar coordenades i visualitzar-les des de Google Maps.