Reg per degoteig i anti gelades

 • No perdem aigua per escolament.
 • Baix consum d’energia en el sistema de bombament de l’aigua.
 • Automatització completa del sistema.
 • Disposició exacta de l’aigua. Directament en l’arrel de la planta.
 • Administrar nutrients i fertilitzants.
 • Tirant l’aigua directament a la planta, impedim el creixement de males herbes.
 • Reducció de plagues al no mullar la planta sinó solament l’arrel.
 • Sistema apte per a qualsevol tipus de terreny.
 • Menor erosió del sòl.
 • Estalvia des d’un 40% a un 60% d’aigua i es pot portar aigua a zones de difícil accés.
 • Augmenta la producció i qualitat.
 • Augment de rendiment i millora la productivitat per hectàrea.

Màxima eficiencia

Sistemes d’aspersió i degoteig són els més eficients amb els quals podem comptar.

Durant les dècades recents, l’agricultura del reg ha estat una font de producció d’aliments molt important. Els majors rendiments dels cultius que poden obtenir-se en regadiu, són més del doble que els majors que poden obtenir-se en secà.

Les eficiències del reg depenen de la manera d’aplicar l’aigua, atenent els seus avantatges i desavantatges. Cada tipus de reg té la seva eficiència, sent del 60% en el reg per inundació, del 70% en reg per solcs, del 80% en el reg per aspersió i del 90% en el reg per degoteig.

En la següent taula, es compara l’eficiència dels diferents tipus de reg, així com el consum d’aigua en un cultiu tipus de blat de moro:

Reg per inundació
Reg a solc
Reg per aspersió
Area (HA.)
1
1
1
Eficiencia
60%
70%
80%
Consum anual (metres cúbics)
9.030
8.150
7.500
Els resultats parlen per si sols

Els resultats obtinguts en molts països mostren, que els agricultors que han canviat del reg per inundació al reg per aspersió, poden reduir el consum d’aigua del 30 al 60 per cent, aconseguint un important estalvi econòmic, així com d’aquest bé tan preuat que és l’AIGUA, en anys de sequera.

Igualment, es poden enumerar algunes claus per a millorar l’eficiència, tant del reg per aspersió com per degoteig:

 • Reduir les filtracions dels canals i embassaments per mitjà de revestiments.
 • Utilització de canonades per a la conducció de l’aigua.
 • Reduir l’evaporació evitant els regs de mig dia i utilitzar el reg per aspersió per sota de la copa dels arbres en comptes de reg per aspersió sobre la copa d’aquests.
 • Evitar el reg excessiu.
 • Controlar les males herbes en les faixes entre cultius i mantenir seques aquestes faixes.
 • Sembrar i collir en els moments òptims.
 • Regar sovint amb la quantitat correcta d’aigua per a evitar dèficits d’humitat del cultiu.

Reg per degoteig enterrat

Realitzem el muntatge de tota mena de regs per degoteig, per a cultius intensius i extensius.

Avantatges del reg per degoteig enterrat

 • Localització i alta freqüència.
 • Reduïda o nul·la àrea humida en superfície.
 • Absència de components del sistema de reg en superfície.
 • Requereix una menor pressió d’aigua.
 • Òptim aprofitament de l’aigua i els nutrients del cultiu.
 • Menor presència i desenvolupament de males herbes, menys malalties, menor cost, tant de mà d’obra com de productes químics.
 • No pot existir el risc d’escolament superficial.
 • L’evaporació directa de l’aigua des de la superfície és mínima.
 • Absència de vandalisme, no hi ha possibilitat de mal i per tant l’agricultor redueix el cost.

Reg per aspersió

El reg per aspersió és l’aplicació del recurs hídric en forma de pluja, de manera uniforme sobre una parcel·la amb la finalitat d’utilitzar eficientment l’aigua.

 • S’adequa millor a qualsevol tipus de topografia, cultiu i sòl.
 • Duplica l’àrea a regar
 • S’optimitza l’aigua a través d’un reg uniforme
 • Redueix les labors d’anivellament del sòl
 • Les diferències de nivells topogràfics generen pressió sense cap cost
 • Disminueix l’efecte de les gelades
 • Es poden aplicar fertilitzants solubles (fertirrigació)
 • Crea un microclima que afavoreix el desenvolupament de les pastures.

Rasa oberta enterrat PVC

Enterrat de PVC a rasa oberta, totes les canonades, generals, secundàries i les que alimenten els aspersors són de PVC.

Injectat amb polietilè

Enterrat de Polietilè amb eruga, les canonades que alimenten els aspersors són de polietilè.

Pivots

Els principals avantatges del reg per Pivot són principalment mecànic i agronòmic.

Quan hem instal·lat un sistema Pivot, disposem d’una unitat de cultiu sobre la qual podem realitzar tot tipus de labors sense cap obstacle.

 • Realitzar diferents cultius amb gran comoditat de reg.
 • Fer labors complementàries sense perjudicis de passar per sota de la màquina amb eines.
 • Reg mecànicament senzill.

Avantatges de tipus agronòmic amb el sistema Pivot podem

 • Temperar el sòl per a la sembra.
 • Regs de desencostratament
 • Tractaments d’herbicides i altres fitosanitaris
 • Regs de fons i/o diaris.

Topografia

Estudi personalitzat de cada terreny, adaptant-nos a les necessitats del client per a maximitzar el rendiment de l’explotació.

Jardineria

Projecte, instal·lació i condicionament de zones enjardinades i zones esportives per a aportar major rendiment a menor cost.

Equips de bombeig

Equips de bombeig amb equips dièsel i elèctrics, automatitzats íntegrament.