Excavació

  • Precisió en tot tipus de terreny.
  • Maquinària pròpia, minimitzant el temps d’execució d’obertura i tapat de rases.
  • Totes les obres són realitzades per personal qualificat i amb àmplia experiència en el sector.

Mantenimient d'instalacions

Prestem serveis de manteniment i reparació a comunitats de regants i els seus agricultors associats.

Ajuntaments, condicionament i reparació de regs en jardins i zones esportives.

Disseny i projecte de zones enjardinades a particulars i empreses.